Yüksek Yapılarda Yangın Merdiveni

Yangın Merdiveni Yüksek Yapılarda Nasıl Yapılmalıdır

Artan şehirleşme oranının her geçen yıl daha da fazlalaşması insanların kentsel yaşam gereklerine uygun olarak çok katlı adı verilen yerleşim alanlarını tercih etmelerine sebep oluşturmaktadır. Şehirleşmenin en önemli unsurlarından biri olan çok katlı binalarda ikamet etme yerleşim açısından kolaylıklar sunan bir unsur olmasına rağmen; güvenlik açısından varlığı tartışılan bir olgu durumundadır. Yüksekliği 10 katı geçen inşaların ortak adı olan yüksek yapı ülkemizde en çok nüfus yoğunluklarının yaşandığı İstanbul, Ankara, Antalya ve Mersin gibi şehirlerde oldukça fazla sayıda yer almaktadır.

Nüfus yoğunluğunun bir sonucu olarak kentleşme ile birlikte artış gösteren yüksek yapılarda konaklama ihtiyacı pek çok zümrenin yaşam standardını da belirler niteliktedir. Tüm bunların ortak sonucu olan ortak kullanım binaları ise; kullanımlarının beraberinde ortak güvenlik önlemlerinin de alınması zorunluluğunu doğurmaktadır. Ortak kullanım yapılarındaki söz konusu güvenlik önlemlerinin başında yer alan Yangın Merdivenleri yüksek yapılarda alınması zorunlu nitelikte olan güvenlik önlemlerinde ciddi özen gerektirmektedir. Benzer nitelikte; söz konusu güvenlik önlemlerinin başında yer alan Yangın Merdivenleri hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere; Yangından Korunma Yönetmeliklerinde oldukça özenle söz edilmiştir.

Doğal afetler arasında verdiği hasar ile ciddi önlemleri gerektiren yangınlar uğrattıkları maddi kayıplardan çok yangın bölgesinde meydana gelen doğa ve insan tahribatıyla daha çok zarara sebep olmaktadır. Toplu yaşam olarak da değerlendirilebilen çok katlı binalarda önlem amaçlı olarak Yangın Merdiveni; önceliğine yer verilmesinin yanı sıra; bina yerleşiminin ve yangın alanına ulaşımın da önlemler arasında bulundurulması gerekliliği yadsınmamalıdır. Yangın afetlerinde yanan yüksek katlı binalardan dışarıya tahliye amaçlı üretilmiş olan Yangın Merdiveni; insan yaşam kurtarılmasında hayati öneme sahiptir. Son derece ciddi anlamlar ifade eden hayati önem önceliği kişilerin güvenliği için küçük ama çok önemli bir adım niteliğindedir.

Yönetmelikler ile kullanımı bina yapım aşamasında kesinlikle zorunlu hale getirilmiş olan söz konusu yaşam kurtarıcı merdivenler günümüzde çeşitli firma ya da iş yerleri öncülüğünde de yapılabilmektedir. Ancak; güvenlik için büyük önem arz eden söz konusu inşalar için ise; güvenilir firmalar dışında yanlış imarda bulunan firmalar; güvenlik önlemi oluşturulmak istenirken kullanışsız ya da hatalı imarlarla oluşturulmuş merdivenler ile alınmak istenilen güvenliği tam tersi bir duruma dönüştürebilirler. Hayati önem arz eden söz konusu yaşam kurtarıcı merdivenlerin inşası güvenilmeyen kuruluşlara bırakılmamalıdır. İnsanların yaşamlarının değer bilinciyle oluşturulmuş olan İstanbul Yangın Merdiveni; Z tipi Kapalı tipi ve Dairesel olmak üzere üç çeşit olarak üretim yapmaktadır.

Aynı zamanda; hizmet sunulacak olan otellere apartmanlara alışveriş merkezlerine ve sitelere de yerinde inceleme yaparak hizmette bulunan İstanbul Yangın Merdiveni; yaptırılmak istenen söz konusu merdiven için binalara yapılara uygun merdiven tiplerini de belirleyerek çalışma göstermektedir. Söz konusu güvenilir firma dahilinde alınan hizmetlerde öncelikli olarak yapılan ekspertiz çalışmaları esnasında ücret ödenmemekle birlikte; sunulan hizmetler için de 5 yıl uygulama garantileri de rahatlıkla verilebilmektedir.

Toplu yaşamın en önemli güvenlik önlemlerinden olan söz konusu merdiven tercihleri kesinlikle güvenilir firma aracılığıyla yaptırılmalıdır. Yaşam için hayati öneme sahip olan güvenlik önlemleri güvenilir firma aracılığıyla gerçekleştirildiği takdirde hizmet garantilerinden rahatlıkla yararlanabilecektir. Yaşandığı takdirde büyük oranda can ve mal kayıplarına zarar vermesinin yanı sıra; doğal ve ekolojik yapının da bozulmasına yol açan yangınlardan en az zarara uğrayabilmek adına her şeyden önce yangın hakkında bilinçlenmeli ve yapı merdivenlerinde de güvenilir firma ile çalışma sağlanabilmelidir.

Yüksek binalarda ve çok yüksek binalarda yangın merdiveni imalarına başlamadan önce bir yangın danışmanı yardımı ile yangın merdiveni projesi yangın yönetmeliğine uygun çizilmeli ve daha sonra uzman sertifikalı ustalar yardımı ile işe başlanmalıdır. Yangın merdiveni imalatları devam ederken ve biten yangın merdiveni mutlaka yangın danışmanı ve uzman statikten anlayan mühendis aracılığıyla kontrol edilmelidir. Yangın merdiveni konusunda uzman kadromuz daima sektöre yön vermişler ve başarılarımız devam etmektedir. Başarı Yangın olarak her zaman kurumsal kimliğimiz ile işlerimizi devam ettirmekteyiz.

Yangın Merdiveni Can Kurtarır

Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyon olarak akademik tanımı yapılan yangınlar ülkemizde de özellikle yaz aylarında sıkça karşılaştığımız önemli bir doğal afet grubunu oluşturmaktadır. Kentleşmenin artmasıyla birlikte hızla önem kazanan çok katlı binalarda apartmanlarda oluşan yerleşimler tek katlı yapılara göre çok daha fazla önem arz eden güvenlik tedbirleri uygulamalarını da beraberinde getirmiş olmaktadır. Ortak kullanım olarak nitelendirilebilecek olan çok katlı binalarda yaşam her şeyden önce güvenli bir temele oturtulabilmeli ve büyük can ve mal kayıplarına neden olabilen doğal afetler arasındaki yangın olayları için de yeterince önlem ile donatılmış olmalıdır.

Çok katlı yerleşim alanları olarak adlandırılabilen bina okul hastane otel ya da apartmanların herhangi bir afet olayına karşı kesinlikle bulundurması gerekilen Yangın Merdiveni; yangın anında bina içerisinde mahsur kalan kazazedelerin en verimli ve hızlı bir biçimde dışarıya taşınabilmeleri için tasarlanmıştır. Güvenlik için oldukça büyük bir paya sahip olan ve kullanımı belediyelerce de zorunlu hale getirilmiş olan Yangın Merdiveni; kesinlikle güvenilir firmalar aracılığıyla temin edilmesi gereken bir önem de arz etmektedir. Örneğin söz konusu yaşam kurtarıcı nitelikteki ürünlere sahip olabilmek için güvenilir olmayan bir firma ile işbirliği yapıldığı takdirde yangın anında yaşam kurtarma etkinliği bulunması beklenen ürünlerin kullanışsız ve yararsız olduğu durumlarıyla karşılaşabilme riskleri oldukça fazladır. Bu nedenle de bu tür yararsız durumlarla karşılaşmamak adına her şeyden önce insan yaşamının ve sağlığının ilkesi önceliği bilinciyle çalışma sergileyen güvenilir firmadan yardım alınmalıdır.

Bunların yanı sıra; teşviklerle de getirilen zorunluluk dahilinde mutlaka bulundurulması gerekilen söz konusu merdivenler için bina yapılarına göre özel olarak tasarlanabilen z tipi acil çıkış merdiveni dairesel ve çift kollu olmak üzere birçok çeşitlilik ile hizmet sunmakla birlikte; Yangın Merdiveni Fiyatları konusunda da ekonomik nitelikler de barındırmaktadır. Söz konusu yaşam kurtarıcı güvenlik önlemlerinden olan merdivenler bina katlarına ve oluşturulacak tiplere göre fiyatlandırılmaktadırlar. Bina kat ölçümlerine göre belirlenen Yangın Merdiveni Fiyatları; insan güvenliğinin ve sağlığının hiçbir paha ile ölçülemeyeceği göz önünde bulundurulduğunda kat sayısına göre oluşturulan ekonomik boyutlarda karşımıza çıkmaktadır.

Yönetmelikler ile de zorunlu hale getirilmiş olan söz konusu merdivenlerin kullanımı daha az can ve mal kaybına uğrama yönünde atılmış olan önemli bir adımdır. Buradan yola çıkarak binalardaki yangın nedeniyle ölüm ve yaralanmaların miktar olarak fazla olmasını yeterince güvenlik önlemi alınmaması ile ilişkilendirebiliriz. Yangın güvenlik önlemleri arasında pasif olarak değerlendirilen güvenlik önlemlerinin başında; binanın kaçış yolları yangın bölmeleri yangın kesicileri ve duman tahliye bacaları sıralanabilmektedir. Bina yapım aşamasında özellikle dikkat edilmesi gerekilen bu sıralamalara söz konusu merdivenlerin bulundurulması zorunluluğunu da eklememiz gerekmektedir.

Bir binanın ya da yapının işlevselliğinin yeterince iyi olmasının yanı sıra her şeyden önce yeterli güvenlik donanımına sahip nitelikte olması gerekliliği kesinlikle unutulmamalıdır. Özellikle; hastane otel okul yurt gibi toplu yaşamı gerektiren yapılarda; güvenlik önlemleri son derece önemlidir. Özellikle toplu yaşam inşalarında oldukça önem arz eden yangın güvenlik önlemlerinin başında bina yapımında yatay ve dikey olarak inşa şekillerinin gerekliliğinin yanı sıra; tek ya da iki katlı çalışma ofislerinin yapımında da yangın bölmeleri oluşturulmasına mutlaka özen gösterilmelidir. En az zarar ve en uygun maliyet açısından mutlaka tercih edilmesi gereken güvenilir firma müşteri istek ve beklentileri ile de oluşturulmuş aktif faaliyetler sürdürmektedir.

Yangın merdiveni sizin yangından kaçmanıza yardımcı olur.

Yangın Merdivenleri Hakkında Bilgi

Yangın merdiveni hakkında fiyat ve proje bilgisi için Başarı Mühendislik yangın firması olarak sizlere bu yazımızda günümüzde belediyeler tarafından hazırlanan yönetmelikler ile zorunlu hale getirilmiş ve mutlak suretle bulunması gereken yangın merdivenleri ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Biliyoruz ki insan ve can sağlığı hiç bir şeyden önemli değildir. Ancak yine istememize rağmen yangın gibi afetler ile karşılaşma durumu da söz konusu olabiliyor. İşte bu sebeple küçük – orta ve büyük işletmelerde hastanelerde okullarda devlet dairelerinde böylesine olumsuz bir durumla karşılaşıldığında hemen bina dışına tahliye yapılması için bu yangın merdiveni olması gerektiği zorunlu kılınmıştır. Böylece doğabilecek çok daha büyük felaketlerin önüne geçilmektedir. Yakın geçmişte bu tip yangınlarda acil çıkış merdivenlerinin ne kadar çok kişiyi hayatta tuttuğuna da bakabilirsiniz.

Tabi böyle bir merdiveni çalakalem yapmak mümkün değildir. Mutlak suretle en doğru ve uygun proje ile yola çıkmak gerekmektedir. Bunun için ise alanda öncü olan güvenilir ve profesyonel çalışanları ile hizmet etmeye devam eden bir firmayı tercih etmeniz gerekecektir. İşte biz bu konuda siz değerli müşterilerimize kusursuza yakın bir hizmet sunduğumuzu söylemek isteriz. Eğer siz de her konuda yasal bir şekilde ve yönetmeliğe uygun kriterler çerçevesinde bir merdivene sahip olmak istiyorsanız asla başka bir firmaya gerek duymayacağınızı belirtmek istiyoruz. Sizlere en sağlıklı ve güvenilir bir projeye imza atmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiğimizi de söylemek isteriz. Peki, projeyi gerçekleştirmek için izlenen aşamalar nelerdir? Şimdi gelin bu konuda siz değerli ziyaretçilerimize bilgi aktarmaya çalışalım.

Öncelikle uzman çalışanlarımın yangın merdivenleri uygulanacağı alana gelir. Projenin nereye uygulanmasının daha yararlı olacağı konusunda hemen bir ön etüt çalışmasına başlarlar. Burada esas baz alınan kriter en kısa sürede insanları bina dışına tahliye etmektir. Yangın ve acil çıkış kapılarının yeterli olup olmadığına bakarlar. Bunun haricinde mimar tarafından çizilmiş hazır bir projeyi de aynen uygulayabilirler. Yapılan tüm çalışmalar sonucunda ise yangın merdiveni için kullanılması en uygun malzemelerin kararı verilir. Burada önemli olan kriterler ise merdivenin bulunduğu adreste muhtemel kişi sayısı ve uygulanan binanın yüksekliğidir. Tüm bu fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonraki süreç uygulama aşamasını oluşturmaktadır.

Ancak bu noktada İstanbul yangın merdiveni etüt çalışmalarından sizin için ekstra bir ücret talep etmediğimizin de altını çizmek isteriz. En dayanıklı ürünler ile siz müşterilerimize her zaman uygun fiyat seçenekleri ile yardımcı olmaya çalıştığımızı da söyleyelim. Bunun yanında farklı ödeme opsiyonları ile de bütçenizi sarsmadan bu merdivenlere sahip olabileceğinizi belirtelim.

Eğer sizde aklınızda hiç bir soru işareti kalmadan işlerinizi emanet edebileceğiniz bir şirket arıyorsanız alanında en çok ilgi gören adreste olduğunuzu da ifade etmekte yarar görüyoruz. Böylece zorunlu olan bu eksikliğinizi kısa sürede giderecek ve insan sağlığını koruma konusunda gerekli olan bu ihtiyacı güvenilir bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Siz de hemen İstanbul yangın merdiveni konusunda öncü olan sitemizi ziyaret edebilir ve bu konuda sizlere sunduğumuz tüm hizmetler ile alakalı detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmayı başarabilirsiniz. En uygun ve kaliteli projelere sahip olmak isteyenlerin ortak tercihi olan firmamız sizlere de yardımcı olmak için alanında profesyonel çalışanları ile hizmet sunmaya aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Sitemizin ana sayfasında yer alan iletişim numaralarından bizi arayabilir ön etüt çalışmaları için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin dört bir yanına hizmet götürdüğümüzü de yazımızın sonunda söylemek isteriz. Sağlık dolu günler diliyoruz.

Ne eviniz yangın nede canınız yansın. 0533 120 48 34

Yapılarda Yangın Merdivenleri Hayati Önem Taşır

Yangın merdiveni konusunda ihtiyacınız var ise ve bu konuda sizde güvenilir bir firma ile adım atmak yola çıkmak istiyorsanız yıllardan beri alanında en çok tercih edilen şirketimizi seçebilir ve işinizi güvenilir bir şekilde emanet edebilirsiniz. Tüm büyükşehir ve yerel belediyeler yönetmeliklerinde bu merdivenleri zorunla hale getirmişlerdir. Özellikle insan sayısının ve bina kat yüksekliğinin fazla olduğu binalarda muhtemel yangın esnasında doğabilecek felaketlerin önün geçmek can kaybını engellemek için bu gerekli bir unsur haline dönüşmüştür. Böylece sizde bu konuda eksiğinizi kapatmak ihtiyacınızı gidermek için en kısa sürede adım atmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Tabi ki yangın merdiveni yaptırmak için her türlü gerekli belge bilgi tecrübe ve deneyime sahip olan firmamız sizlere en kısa sürede en iyi hizmeti verecektir. Üstelik bunun yanı sıra en doğru projeyi uygulama konusunda da rakipsiz olduğunu kanıtlayacaktır. Bildiğiniz gibi yangın esnasında ilk önce baz alınacak kriter kişilerin çok çabuk bir şekilde bina dışına çıkarılması yani tahliye edilmesidir. İşte bu konuda sizlere en net çözümler ile yardımcı olmaya çalıştığımızı belirtelim. Peki, bunu nasıl mı yapıyoruz? Tabi ki konu ile ilgili her türlü eğitimden geçmiş sertifikasını almış çalışanlarımız ile. Böylece kusursuz bir şekilde sizlere en doğru noktada bu merdiveni konumlandırmayı taahhüt ediyoruz.

Bu çalışmalara hangi aşamalar sonucunda geldiğimizi de bilmek ister misiniz? O zaman yazımızı okumaya lütfen devam edin. Her şeyi planlı ve programlı bir şekilde yürüten firmamız öncelikle acil çıkış merdivenin uygulanacağı binayı analiz emektedir. Bu analiz yapıldıktan sonra binanın hangi bölgelerine merdiven gerektiğinin tespiti gerçekleşmektedir. Bununla birlikte merdivenin genişliğinin ne kadar olması yapı için kullanılacak malzemenin hangi içeriğe sahip olması düz mü yoksa döner bir merdiven mi olması gibi teknik kriterler masaya yatırılacaktır. Tüm bu tercihler arasında sizin inşaat yapınıza en uygun olanı seçilecek ve yeriniz gereği en uygun projenin uygulanması aşamasına geçilecektir. Böylece sizin için gerekli olan merdiven imalatı için firmamız çalışmalarına hemen başlayacaktır.

Ancak bu konuda işletme sahiplerinin acaba bu merdiven çeşidi için çok para mı ödeyeceğim sorusu akıllara gelir. Bu konuda da eğer bilgi sahibi olmak istiyorsanız sorunuzu cevaplamaya çalışalım. Öncelikle yangın merdiven fiyatları ile ilgili tahmini bir rakam söyleyebilmek için mutlaka ekspertiz çalışmasının yapılması gerekmektedir. Bu analiz sonucunda merdiveninizin üç aşağı beş yukarı ne kadar maliyete sahip olacağı bilgisini verebiliriz. Ancak sizlere diğer firmalara göre çok daha uygun fiyat seçenekleri sunacağımızda da asla şüpheniz olmasın. Böylece bizi tercih ederek hem güvenilir hem de karlı bir işe imza atmış olduğunuzu bizzat göreceksiniz.

Yangın merdiven fiyatları konusunda sizlere uygun fiyat garantisini veren sitemiz aynı zamanda kredi kartınız ile de taksitli bir şekilde bu ihtiyacınızı giderebilme konusunda yardımcı olmaktadır. Nakit ödemelerinizde ise sizleri sürpriz indirim oranlarının beklediği müjdesini vermek isteriz. Konu ile ilgili her türlü bilgi ve veriye ulaşmanız için hazırladığımız internet sitemizde bu zamana kadar bizi tercih eden pek çok işletmeyi ve onlara sağladığımı merdiven çeşitlerini görebilirsiniz. Referanslarımızın sizler için önemli ölçüde belirleyici bir rol oynayacağını da yeri gelmişken söylemek isteriz. Yönetmeliklere uygun ve kaçak olmayan bir yapıya sahip olmak istiyorsanız sizde bizi tercih edebilirsiniz. Tüm ziyaretçilerimize beklentilerini giderme konusunda her an yanlarında olduğumuzu hatırlatır iyi günler dileriz.

Yangın Merdiveni Hayat Kurtarır

Günümüzde ev kazalarında yaşanan acı kayıpların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Pek çok ev kazasının sebebi ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Bunlardan bazılarının sebebi dikkatsizlik ve gereken önlemlerin alınmamasıdır. Ev kazalarının çoğu ütünün prizde unutulması çocukların evde yanıcı ve yakıcı maddelerle oynaması vs gibi önemsiz gibi görünen sebeplerden kaynaklanmaktadır. Evde yakılan sobadan sızan veya şofbenden sızan gaz nedeniyle yaşanan zehirlenmeler çıkan yangınlar da büyük acılara sebep olan kazalardandır. Sabotaj sebebiyle çıkan yangınların oranları da küçümsenmeyecek kadar çoktur. Ülkemizde her yıl milyonlarca hektar orman bu sebeple yok olmaktadır.

Evde küçük çocukların sebep olduğu yaralanmalı veya yangına sebep olan ev kazalarına yol açan hareketleri olsun binalarda bacaların damdaki yanlış konumlandırılması olsun bacaların gerektiği gibi sıvanmaması tavan arası ve çatı gibi yerlere kolay tutuşacak nesnelerin konması nedeniyle yazın güneş ışınlarının vurması sonucu pek çok yangına sebep olduğu bilinmektedir. Yakıt deposuna veya yakıtla çalışan cihazların yakınına kıvılcım çıkarabilecek nesnelerin konması prizde ocak ve ütü fişlerinin unutulması ocakların üzerine büyük tencere kazan gibi nesnelerin konarak uzun süre ısıtılması da bilindiği halde yanlış yapılan uygulamalar olup yangına sebebiyet vermektedir.

Biz bu yangınlara karşı ne gibi önlemler alabiliriz ve nasıl korunabiliriz. Bunun için çeşitli sosyal yardımlaşma kurumları ve birçok dernek çeşitli talimatlar yayınlamıştır. İlk olarak yangın ihtimallerine karşı dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Yanıcı patlayıcı çabuk tutuşan benzin alkol gaz gibi maddeleri bilinçli kullanmalıyız. Ütü ocak soba gibi elektrikli ev aletlerinin sağlam olmasına ve kullanılmadığı zamanlarda kapalı olmasına dikkat etmeliyiz. Bunları dikkatli kullanmalıyız. İşimiz bitince fişini prizden çıkararak kapatmalıyız. Evde bulunan küçük çocuklara dikkat etmeliyiz. Onların elektrikli aletlerle kibrit çakmak gibi nesnelerle oynamasına kesinlikle izin vermemeliyiz.

Yanıcı patlayıcı ve çabuk tutuşan maddeleri ateşten uzakta bulundurmalıyız. Sigaralar gelişi güzel söndürmeden atılmamalıdır. Bu nedenle her yıl milyonlarca hektar orman yok olmaktadır. Evde okulda iş yerlerinde elektrik tellerinin sıyrık olmamasına ve bağlantılarının uygun şekilde yapılmasına dikkat etmeliyiz. Eğer bu işlerle bizim dışımızda birileri ilgileniyorsa mutlaka uyarmalı ve düzeltilmesini sağlamalıyız. Evlerimizin okulların bacalarını her yıl temizletmeliyiz ve sıvalarının düzgün yapılmasını sağlamalıyız. Okullarda ve iş yerlerinde yangın söndürme tüpleri ve araçları bulundurmalıyız. Bu araç ve tüplerin her yıl muntazam olarak bakımlarını yaptırmalıyız.

Bunlara benzer daha pek çok önlem ve tedbiri sayabiliriz. Ama bir tanesi vardır ki bizleri ölümden kurtaran can havliyle kaçmak istediğimizde bize en güvenli yolu sunan sistemdir. Yangın merdiveninden bahsediyoruz. Yangın merdivenleri herhangi bir yangın ya da zehirlenme anında bizlerin tek çıkış yolu olup güvenle ve hızlıca bizleri o ortamdan dışarıya taşır. Günümüzde yangın merdiveninin yeterli ve gerektiği gibi olmaması sebebiyle onlarca can kaybı yaşanmaktadır. İşte bu nedenle yangın merdiveni hayati önem taşımaktadır ve gerekliliği tartışılamayacak derecede önemlidir.

“Z tipi” (çift kollu) ve “dairesel” merdiven olarak iki gruba ayrılan yangın merdivenleri sadece yangın ve doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gereken durumlarda da kullanılır. Yangın merdivenleri insan hayatı için büyük önem arz etmektedir. Temmuz 2002 tarihli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölçüler düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe uygun olarak merdiveni bulundurmayan konutlarda oturmamaya ve iş yeri açmamaya özen gösterin. Nüfusu yoğun ve çalışma kapsamı geniş olan büyük şehirlerde olduğu gibi İstanbul yangın merdiveni kullanımında da önceliğini göstermektedir.

Binalarda Yangın Merdiveni Zorunluluğu

Değişen yönetmelikler sonrasında belediyelerin yangın merdiveni konusunda zorunlu olduğu kararına varılmıştır. Fabrikalar plazalar alışveriş merkezleri okullar hastaneler küçük ve orta büyüklükteki işletmeler bu merdivenleri mutlak suretle bulundurmak zorundalar. Esasında bu durum beklenmedik yangın afetlerinde olası muhtemel büyük kayıpların önüne geçmek içindir. Ve hiç şüphe yok ki son derece gereklidir. Eğer sizde böylece olası can kayıplarını bertaraf etmek ve insanları kolayca dışarı tahliye olmalarını sağlamak amacı ile bu merdivenleri yaptırmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bu konuda merdivenleri bulunan yerlerin geçmişte son derece büyük yangın olaylarını can kaybını yaşamadan atlattıklarını da yapacağınızın kısa araştırma sonucunda görebilirsiniz. 

Ancak bu merdivenleri yönetmeliğe uygun bir şekilde yaptırmanı gerekecektir. Bu konuda da sizlere sorunsuz bir şekilde hizmet veren firma ile yola çıkmalısınız. İşte biz sizlere bu mühendislik işe ile ilgili üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip çalışanlarımız ile hizmet vermeye devam etmekteyiz. Aynı zamanda üretim ve imalat konusunda da en büyük firmalardan birisi olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bu merdivenleri üretme ve uygulama konusunda her türlü sertifikayı da bünyesinde barındıran firmamız alanında rakipsiz ve öncü şirketlerden biri olmayı başarmıştır. Hem dayanıklı hem de çok uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilmeniz için en doğru adres olan bizi tercih edebileceğinizi belirtmek isteriz.

Peki,yangın merdiveni yaptırmak istiyorsanız hangi aşamalardan geçmeniz gerekecektir. Öncelikle bu kusursuz uygulanması gereken bir projedir. Dolayısı ile alanında ehil olmuş çalışanlarımızın merdivenlerin yapılacağı yere gelmesi ve incelemelerde bulunması gerekmektedir. Uygulamanın nereye yapılacağı tahliyelerin en güvenli nereden sağlanabileceği merdiven yüksekliği ve genişliğinin ne kadar olması kaç yere bu merdivenlerin monte edilmesi gibi pek çok teknik detayı göz önünde bulunduracaklardır. Çok yüksek binalarda koruma demirlerine sahip merdiven alternatifinin entegre edilmesi de göz önünde bulundurulacaktır. İşte tüm bu detayları nokta kadar sorunsuz bir şekilde ekspertiz edecek çalışanlarımız böylece en doğru projeyi bulma konusunda da önemli mesafe kat edecektir.

Bu aşamalardan sonra ise merdivenleri yaptıracak işletme sahiplerinin en çok sorduğu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Yangın merdiven fiyatları tahmini ne kadar olmaktadır? Bu tamamen kullanılacak malzemenin içeriğine ve miktarına bağlı bir durumdur. Bu sebeple tahmini bir bütçe belirlemek için bir önceki paragrafa belirttiğimiz etüt fizibilite çalışmalarının yapılmış olması gerekmektedir. Bu amaliz yapıldıktan sonra sizlere tahmini bir rakamı hemen arkadaşlarımız söyleyebilecektir. Ancak işletmeniz için zorunlu olan bu merdiven yapımı ve monte işlemleri konusunda sizlere her zaman en uygun fiyat seçenekleri ile yardımcı olduğumuzu da söylemek isteriz. Aynı zamanda bütçenizi sarsmadan bir ödeme yapabilmeniz için anlaşmalı bankaların kredi kartlarına taksit yapma imkanımızda söz konusudur.

Siz de her zaman yangın merdiveni fiyatları ve ürün hizmeti konusunda öncü olmuş tercih sebebi ilan edilmiş firmamız ile yola çıkmak için daha detaylı bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız internet sitemiz üzerinden araştırma yapabileceğinizi belirtmek isteriz. Böylece daha önceden bu hizmeti vermiş olduğumuz referanslarımız ile ilgili de geniş bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda aklınıza takılan sorulara cevap bulmak içinde site ana sayfamızda yer alan iletişim bölümünden yetkili arkadaşlarımız ile irtabata geçebilir yapılması gerekli olan etüt çalışmaları konusunda randevu talebinde bulunabilirsiniz. Sizde bizi tercih edin hem kendinizi hem de cebinizi güvende hissedin. Tüm ziyaretçilerimize kazasız belasız bol kazançlı sağlıklı mutlu ve neşe ile geçen günler dileriz.

Güvenlik Konusunda Yangın Merdivenin Önemli

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile insan ihtiyaçları da değişmiş ve buna uygun olarak üretilen çok sayıda mekanik teknik alet bulunmaktadır. İnsanlar ne kadar kullanım koşullarına uygun olarak tüketmeye çalışsa da sonuçta çeşitli elektrikli aksama sahip olan aletlerle muhatap olduklarından sorunlar ve yangınlar kaçınılmazdır. Günümüzün en belalı ve en tehlikeli olan elektrik kontağı her evde her işyerinde sokakta ya da yanı başımızda herhangi bir yerde yakınımızdadır. Bahsettiğimiz teknolojik ürünler de sistemlerinde oluşan arıza sonucu veya aşırı kullanım yoğunluğu nedeniyle elektrik kontağında yangına sebep olmaktadır. Bu sadece bir örnektir.

Evde küçük çocukların sebep olduğu yaralanmalı veya yangınla sonuçlanan ev kazaları olsun binalarda bacaların gerekli yerlerde olmaması bacaların gerektiği gibi sıvanmaması tavan arası ve çatı gibi yerlere kolay tutuşacak nesnelerin konması nedeniyle yazın güneş ışınlarının vurması sonucu yangın çıktığı görülmüştür. Yakıt deposu veya yakıtla çalışan cihazların yakınına kıvılcım çıkarabilecek nesnelerin konması prizde ocak ve ütü fişlerinin unutulması ocakların üzerine büyük tencere kazan gibi nesnelerin konarak uzun süre ısıtılması da bilindiği halde yanlış yapılan uygulamalar olup yangına sebebiyet vermektedir.

Evde yakılan sobadan sızan veya şofbenden sızan gaz nedeniyle yaşanan zehirlenmeler çıkan yangınlar da büyük acılara sebep olan kazalardandır. Sabotaj sebebiyle çıkan yangınların oranları da küçümsenmeyecek kadar çoktur. Peki, biz bu yangınlara karşı ne gibi önlemler alabiliriz ve nasıl korunabiliriz. İlk olarak yangına sebebiyet verecek ihtimallere karşı dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Yanıcı patlayıcı çabuk tutuşan benzin gaz yağı ispirto alkol likit gaz gibi maddeleri bilinçli kullanmalıyız. Ütü ocak soba gibi elektrikli ev aletlerinin sağlam olmasına ve kullanılmadığı zamanlarda kapalı olmasına dikkat etmeliyiz. Bunları dikkatli kullanmalıyız. İşimiz bitince fişini prizden çıkararak kapatmalıyız. Evde bulunan küçük çocuklara dikkat etmeliyiz. Onların elektrikli aletlerle kibrit çakmak gazlı nesnelerle oynamasına kesinlikle izin vermemeliyiz.

Yanıcı patlayıcı ve çabuk tutuşan maddeleri ateşten uzakta bulundurmalıyız. Sigaralar kül tablasında bırakılmamalı gelişi güzel söndürmeden atılmamalıdır. Bu nedenle her yıl milyonlarca hektar orman yok olmaktadır. Evde okulda iş yerlerinde elektrik tellerinin sıyrık olmamasına ve bağlantılarının uygun şekilde yapılmasına dikkat etmeliyiz. Eğer bu işlerle bizim dışımızda birileri ilgileniyorsa mutlaka uyarmalı ve düzeltilmesini sağlamalıyız. Evlerimizin okulların bacalarını her yıl temizletmeliyiz ve sıvalarının düzgün yapılmasını sağlamalıyız. Okullarda ve iş yerlerinde yangın söndürme tüpleri ve araçları bulundurmalıyız. Bu araç ve tüplerin her yıl muntazam olarak bakımlarını yaptırmalıyız.

Bunlara benzer daha pek çok önlem ve tedbiri sayabiliriz. Ama bir tanesi vardır ki bizleri ölümden kurtaran can havliyle kaçmak istediğimizde bize en güvenli yolu sunan sistemdir. Yangın merdiveninden bahsediyoruz. Yangın merdivenleri herhangi bir yangın ya da zehirlenme anında bizlerin tek çıkış yolu olup güvenle ve hızlıca bizleri o ortamdan dışarıya taşır. Günümüzde yangın merdiveninin yeterli ve gerektiği gibi olmaması sebebiyle onlarca can kaybı yaşanmaktadır. İşte bu nedenle yangın merdiveni hayati önem taşımaktadır ve gerekliliği tartışılamayacak derecede önemlidir.

“Z tipi” (çift kollu) ve “dairesel” merdiven olarak iki gruba ayrılan yangın merdivenleri sadece yangın ve doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gereken durumlarda da kullanılır. Yangın merdivenleri insan hayatı için büyük önem arz etmektedir. 2007 tarihli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölçüler düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe uygun olarak merdiveni bulundurmayan konutlarda oturmamaya ve iş yeri açmamaya özen gösterin. Nüfusu yoğun ve çalışma kapsamı geniş olan büyük şehirlerde olduğu gibi İstanbul yangın merdiveni kullanımında da önceliğini göstermektedir.

Büyükşehir belediyeleri tarafından bulundurulması zorunlu hale getirilen yangın merdivenleri yapıların tercih edilmesinde önemli bir paya sahiptir. Günümüz İstanbul’unda Yangın Merdiveni yeni yapılan yapılarda büyük oranda bulundurulmakta eskilerine ise eklenmektedir. Yangınların nereden ve nasıl geleceğini bilemeyeceğimize göre önlem almamız gerektiği aşikardır. Ve bu önlemler arasında en etkilisi ve tehlikeyi minimize eden yangın merdivenlerine olan önem her geçen gün artacaktır.

Yangın Karşısında Neler Yapabiliriz ?

Yangın kelimesi duyduğumuz anda hepimizin içini ürpertebilir. Çünkü can ve mal kaybı açısından oluşturduğu hasar değerlerle ölçülemez boyutlarda olmakta bazen. Dünyada ve ülkemizin çeşitli yerlerinde geçmişten günümüze birçok yangın felaketi yaşanmıştır. Bu felaketler büyük acılarla son bulmuştur çoğu zaman. Günlük olarak izlediğimiz haber bültenlerinde bile dünyadan ve ülkemizin farklı yerlerinden birçok yangın haberini izlemekteyiz. Bu yangınların büyük çoğunluğu tedbirsizlik sonucu ortaya çıkan felaketlerdir. Yangın anından itibaren insanları tahliye etme konusunda herkese büyük görevler düşmekte. Yaşanan asıl can kayıpları yangında değil yangından sonra tahliye işlemleri gerçekleştirilirken yaşanan can kayıplarıdır. Özellikle otel alışveriş merkezi vb. alanlarda çıkan yangınlarda haliyle daha fazla can kayıpları yaşanmaktadır.

Kısacası bu kayıplardan herkesin çıkarması gereken dersler vardır. Bunlar devlet veya birey eliyle alınabilecek tedbirler olarak genel anlamda iki kısma ayrılabilir. Ülkemizde 2001 yılından bu yana belediyelerce çıkarılan yönetmeliklerle yeni yapılarda yangın merdiveni zorunlu hale getirilen bir unsurdur. Bu tedbirlerin devlet eliyle alınmış olması ve yasalarla desteklenmesi uygulanabilirlik açısından daha sağlıklıdır. Bizlerde bireyler olarak yaşadığımız çevredeki insanlarla ortaklaşa çözümler üretebiliriz. Örneğin çeşidi ne olursa olsun bir yapıda mutlaka yangın söndürme teçhizatlarının bulundurulması gerekmektedir.

Ayrıca yapılarda görevli kişilerce ortaklaşa yürütülecek yangın tatbikatlarıyla felaket yaşanmadan önce gerekli önlemlerin bazıları alınmış olur. Ancak yangın esnasında en önemli ilke insanların sorunsuz bir şekilde binalardan tahliye işleminin gerçekleşmesidir. İşte burada devreye yangınmerdivenleri girmektedir. Yangın merdiveni insanların topluca ve olabilecek en hızlı şekilde tahliye işleminin gerçekleşe bilmesi için çıkış kapısına alternatif olarak geliştirilen bir sistemdir. Yurtdışında bu konuda devlet tarafından inşaat şirketlerine çok ağır yaptırımlar uygulanmakta. Ancak ülkemizde halen kanun boşluklarından yararlanan fırsatçılarda mevcut. Otel alışveriş merkezleri okullar fabrikalar siteler gibi ortak yaşama alanlarının yoğun olduğu ve her gün binlerce insanın akınına uğrayan isimlerini zikrettiğimiz bu yerler yangın merdivenlerinin zorunlu olarak bulundurulması gereken yerlerin başında gelmektedir.

Yangın merdiveni tahliye işlemi açısından hayati önem taşımaktadır. Bir tehlike anında insanlar panik yaptırmadan acil çıkış kapılarından yangın merdivenlerine yönlendirilerek oluşabilecek olası büyük can kayıpları böylece önlenmiş olmaktadır. Yangın merdiveni unsurunun yönetmelikle zorunlu hale getirildiği açısından bu alanda faaliyet gösteren firmalarda da büyük artışlar yaşanmaktadır. Özellikle nüfus oranı açısından en büyük alan olan İstanbul bu firmaların en yoğun faaliyet gösterdiği alandır. Yakın geçmişte ülkemizde ilan edilen bölgesel kentsel dönüşüm hareketleriyle birlikte İstanbul yangın merdiveni üretimi açısından en çok kar elde edilen bölgelerin başında gelir.

İstanbul yangın merdiveni açısından en çok gereksinim duyulan illerin başında gelmektedir. Yangın merdiveni inşası için bir firma seçerken ince eleyip sık dokumak gerekir. Çünkü yangın merdiveninin yapılacak alanın etüt çalışmaları ve projelendirmeleri titizlikle yürütülmelidir. Merdivenin yapımında kullanılacak malzemenin kalitesi de burada büyük önem arz etmektedir.

Yangın merdivenleri birçok insanın aynı anda tahliye işleminde kullanılacağı için yapımın da çok dikkatli olunması gerekir. Günümüzde firmalar arasından en güvenilir olanı tercih edilmeli maliyeti ucuza getirmek için büyük risklerin altına girmemek gereklidir. Çünkü insan canı her şeyin önünde gelir. Yangın merdivenleri itfaiye ekiplerinin de olmazsa olmaz en büyük enstrümanlarıdır. Şekil ve yapı itibariyle birçok çeşit yangın merdiveni mevcuttur. S şeklinde olan veya Z şeklinde olan merdivenler bunların enbilinenleridir. Kısacası canımız yanmadan önce canımız kadar önemli tedbirlerin başında gelen yangın merdiveni tedbirinin de işinde uzman kişiler tarafından alınması gerekir.

Yangın Merdivenlerinin Önemi

Yangın Merdiveni

 Yangın azımsanmayacak şekilde güçlü bir kıvılcım ile birden yaşadığımız hatıralar ile dolu olan evimizi arabamızı iş yerimizi elimizden alabilen en güçlü silahlardan birisidir. Ülkemizde geliştirilen ve yeni yapılan ve yapılacak olan bütün ev iş yerleri için Yangın Merdiveni oluşturulma zorunluluğu  bulunmaktadır.

Yangın Merdiveni; apartmanların hemen dış tarafında bulunan en üst kattan en alt kata dek uzanan farklı çeşitlikler ve apartmanların görselliğini korumaya yönelik olan cankurtaranlardan birisidir. Apartman sergi salonları Alış veriş merkezleri Lokantalar gibi birçok insan barındıran yerlere özel çözümleri ile siz değerli müşterilerimize ulaşmaktadırlar.

Yangın Merdivenlerinden hangisine sahip olmamız gerektiğinden önce hangi firmayı seçmemiz gerektiği daha da önemlidir. Yangın anında eğer ki büyük bir yangın ise; mümkün olduğunca cam kenarlarına ve ya en yüksek katlara çıkmaya çalışıyoruz. Eski yapılmış olan apartmanların birçoğunda yangın merdiveni bile yer almıyor. Böyle durumlarda sadece kurtarılmayı ve saniyeleri saymaya başlıyoruz.  Canımızı kurtarmak için en üst katta kurtarılmayı bekliyoruz.  Fazla insanın olduğu bir yerde yangına misafir olmuş isek; can havli ile kendimizi insanların üzerine atarak en yakın kurtarılma yerine doğru gitmeye çalışıyoruz. Bu sırada ezme ve bayılma tehlikesi ile de karşı karşıya kalmaktayız. Ülkemizde birçok Yangın Merdivenleri isminde çalışan profesyonel olmayan şirketler bulunmaktadır. Bu şirketlerin yaptıkları işleri internetten detaylı bir biçimde araştırmalı ve işlemi yaptırmaya başlamadan önce detaylı bir şekilde görüşülmelidir.

Şu anda işyerlerinde özellikle on kişinin  den fazla oturma yerine sahip olan üst katlarda ki binalarda yangın merdiveninin bulunması zorunlu bir hal olmuştur. Apartmanın konumuna en yakın yerden bizi en zemin kata dek götürebilecek merdivenler yapılmaktadır. Yangın olduğu anda bazı yangın merdivenleri apartmanın yan tarafına ve ya hiçbir şekilde korkulukları güvenlik önlemleri  olmadan yapıldığı için insanlarımız o korku anında kendilerini ya evin en dayanıklı bölümüne atıyor ve ya zemin kaya yakın ise aşağıya atlama düşüncesi içerisinde bulunuyorlar. İstanbul Yangın merdiveninin size sunacağı yangın merdivenleri çocuklarınız evde yalnız olsa bile onların kendi başlarına bir tehlike ile karşılaştıkları anda zemin kata güvenli bir şekilde inebileceği türden korkuluğu ve yüksek güvenlik önlemlerinin sahip olduğu bir hayat kurtarıcı olacaktır.

 Eviniz haricinde başka bir yerde de yangın ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu çok doğaldır. Yangın tatbikatı ve görev dağılımının ise her yerde yapılması gerekir. İnsanlara lider olabilecek kişiler belirlenmeli ve çıkış  kapılarına ve Yangın merdivenlerine insanların tahliyesini yapacak kişiler belirlenmelidir. Aralıklar ile yangın tatbikatı yapılmalıdır. Piyasa da olan birçok firma merdiven yapılacak yeri inceler iken kendilerince zorunlu olarak yapmaları gereken  ‘ekspertiz’ çalışması için sizden ücret isteyebilmektedirler fakat Kule Yangın; bu işlem için sizden her hangi bir ücret talep etmez. Bundan sonra ki zamanlar içinde geçen süre de ise sizin ihtiyaçlarınızı özenli bir şekilde profesyonel kadrosu ile belirlerler. Yangın merdiveni imalatı için ulaşınız. 0533 120 48 34