Yangın Merdiveni Can Kurtarır

Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyon olarak akademik tanımı yapılan yangınlar ülkemizde de özellikle yaz aylarında sıkça karşılaştığımız önemli bir doğal afet grubunu oluşturmaktadır. Kentleşmenin artmasıyla birlikte hızla önem kazanan çok katlı binalarda apartmanlarda oluşan yerleşimler tek katlı yapılara göre çok daha fazla önem arz eden güvenlik tedbirleri uygulamalarını da beraberinde getirmiş olmaktadır. Ortak kullanım olarak nitelendirilebilecek olan çok katlı binalarda yaşam her şeyden önce güvenli bir temele oturtulabilmeli ve büyük can ve mal kayıplarına neden olabilen doğal afetler arasındaki yangın olayları için de yeterince önlem ile donatılmış olmalıdır.

Çok katlı yerleşim alanları olarak adlandırılabilen bina okul hastane otel ya da apartmanların herhangi bir afet olayına karşı kesinlikle bulundurması gerekilen Yangın Merdiveni; yangın anında bina içerisinde mahsur kalan kazazedelerin en verimli ve hızlı bir biçimde dışarıya taşınabilmeleri için tasarlanmıştır. Güvenlik için oldukça büyük bir paya sahip olan ve kullanımı belediyelerce de zorunlu hale getirilmiş olan Yangın Merdiveni; kesinlikle güvenilir firmalar aracılığıyla temin edilmesi gereken bir önem de arz etmektedir. Örneğin söz konusu yaşam kurtarıcı nitelikteki ürünlere sahip olabilmek için güvenilir olmayan bir firma ile işbirliği yapıldığı takdirde yangın anında yaşam kurtarma etkinliği bulunması beklenen ürünlerin kullanışsız ve yararsız olduğu durumlarıyla karşılaşabilme riskleri oldukça fazladır. Bu nedenle de bu tür yararsız durumlarla karşılaşmamak adına her şeyden önce insan yaşamının ve sağlığının ilkesi önceliği bilinciyle çalışma sergileyen güvenilir firmadan yardım alınmalıdır.

Bunların yanı sıra; teşviklerle de getirilen zorunluluk dahilinde mutlaka bulundurulması gerekilen söz konusu merdivenler için bina yapılarına göre özel olarak tasarlanabilen z tipi acil çıkış merdiveni dairesel ve çift kollu olmak üzere birçok çeşitlilik ile hizmet sunmakla birlikte; Yangın Merdiveni Fiyatları konusunda da ekonomik nitelikler de barındırmaktadır. Söz konusu yaşam kurtarıcı güvenlik önlemlerinden olan merdivenler bina katlarına ve oluşturulacak tiplere göre fiyatlandırılmaktadırlar. Bina kat ölçümlerine göre belirlenen Yangın Merdiveni Fiyatları; insan güvenliğinin ve sağlığının hiçbir paha ile ölçülemeyeceği göz önünde bulundurulduğunda kat sayısına göre oluşturulan ekonomik boyutlarda karşımıza çıkmaktadır.

Yönetmelikler ile de zorunlu hale getirilmiş olan söz konusu merdivenlerin kullanımı daha az can ve mal kaybına uğrama yönünde atılmış olan önemli bir adımdır. Buradan yola çıkarak binalardaki yangın nedeniyle ölüm ve yaralanmaların miktar olarak fazla olmasını yeterince güvenlik önlemi alınmaması ile ilişkilendirebiliriz. Yangın güvenlik önlemleri arasında pasif olarak değerlendirilen güvenlik önlemlerinin başında; binanın kaçış yolları yangın bölmeleri yangın kesicileri ve duman tahliye bacaları sıralanabilmektedir. Bina yapım aşamasında özellikle dikkat edilmesi gerekilen bu sıralamalara söz konusu merdivenlerin bulundurulması zorunluluğunu da eklememiz gerekmektedir.

Bir binanın ya da yapının işlevselliğinin yeterince iyi olmasının yanı sıra her şeyden önce yeterli güvenlik donanımına sahip nitelikte olması gerekliliği kesinlikle unutulmamalıdır. Özellikle; hastane otel okul yurt gibi toplu yaşamı gerektiren yapılarda; güvenlik önlemleri son derece önemlidir. Özellikle toplu yaşam inşalarında oldukça önem arz eden yangın güvenlik önlemlerinin başında bina yapımında yatay ve dikey olarak inşa şekillerinin gerekliliğinin yanı sıra; tek ya da iki katlı çalışma ofislerinin yapımında da yangın bölmeleri oluşturulmasına mutlaka özen gösterilmelidir. En az zarar ve en uygun maliyet açısından mutlaka tercih edilmesi gereken güvenilir firma müşteri istek ve beklentileri ile de oluşturulmuş aktif faaliyetler sürdürmektedir.

Yangın merdiveni sizin yangından kaçmanıza yardımcı olur.