Yangın Karşısında Neler Yapabiliriz ?

Yangın kelimesi duyduğumuz anda hepimizin içini ürpertebilir. Çünkü can ve mal kaybı açısından oluşturduğu hasar değerlerle ölçülemez boyutlarda olmakta bazen. Dünyada ve ülkemizin çeşitli yerlerinde geçmişten günümüze birçok yangın felaketi yaşanmıştır. Bu felaketler büyük acılarla son bulmuştur çoğu zaman. Günlük olarak izlediğimiz haber bültenlerinde bile dünyadan ve ülkemizin farklı yerlerinden birçok yangın haberini izlemekteyiz. Bu yangınların büyük çoğunluğu tedbirsizlik sonucu ortaya çıkan felaketlerdir. Yangın anından itibaren insanları tahliye etme konusunda herkese büyük görevler düşmekte. Yaşanan asıl can kayıpları yangında değil yangından sonra tahliye işlemleri gerçekleştirilirken yaşanan can kayıplarıdır. Özellikle otel alışveriş merkezi vb. alanlarda çıkan yangınlarda haliyle daha fazla can kayıpları yaşanmaktadır.

Kısacası bu kayıplardan herkesin çıkarması gereken dersler vardır. Bunlar devlet veya birey eliyle alınabilecek tedbirler olarak genel anlamda iki kısma ayrılabilir. Ülkemizde 2001 yılından bu yana belediyelerce çıkarılan yönetmeliklerle yeni yapılarda yangın merdiveni zorunlu hale getirilen bir unsurdur. Bu tedbirlerin devlet eliyle alınmış olması ve yasalarla desteklenmesi uygulanabilirlik açısından daha sağlıklıdır. Bizlerde bireyler olarak yaşadığımız çevredeki insanlarla ortaklaşa çözümler üretebiliriz. Örneğin çeşidi ne olursa olsun bir yapıda mutlaka yangın söndürme teçhizatlarının bulundurulması gerekmektedir.

Ayrıca yapılarda görevli kişilerce ortaklaşa yürütülecek yangın tatbikatlarıyla felaket yaşanmadan önce gerekli önlemlerin bazıları alınmış olur. Ancak yangın esnasında en önemli ilke insanların sorunsuz bir şekilde binalardan tahliye işleminin gerçekleşmesidir. İşte burada devreye yangınmerdivenleri girmektedir. Yangın merdiveni insanların topluca ve olabilecek en hızlı şekilde tahliye işleminin gerçekleşe bilmesi için çıkış kapısına alternatif olarak geliştirilen bir sistemdir. Yurtdışında bu konuda devlet tarafından inşaat şirketlerine çok ağır yaptırımlar uygulanmakta. Ancak ülkemizde halen kanun boşluklarından yararlanan fırsatçılarda mevcut. Otel alışveriş merkezleri okullar fabrikalar siteler gibi ortak yaşama alanlarının yoğun olduğu ve her gün binlerce insanın akınına uğrayan isimlerini zikrettiğimiz bu yerler yangın merdivenlerinin zorunlu olarak bulundurulması gereken yerlerin başında gelmektedir.

Yangın merdiveni tahliye işlemi açısından hayati önem taşımaktadır. Bir tehlike anında insanlar panik yaptırmadan acil çıkış kapılarından yangın merdivenlerine yönlendirilerek oluşabilecek olası büyük can kayıpları böylece önlenmiş olmaktadır. Yangın merdiveni unsurunun yönetmelikle zorunlu hale getirildiği açısından bu alanda faaliyet gösteren firmalarda da büyük artışlar yaşanmaktadır. Özellikle nüfus oranı açısından en büyük alan olan İstanbul bu firmaların en yoğun faaliyet gösterdiği alandır. Yakın geçmişte ülkemizde ilan edilen bölgesel kentsel dönüşüm hareketleriyle birlikte İstanbul yangın merdiveni üretimi açısından en çok kar elde edilen bölgelerin başında gelir.

İstanbul yangın merdiveni açısından en çok gereksinim duyulan illerin başında gelmektedir. Yangın merdiveni inşası için bir firma seçerken ince eleyip sık dokumak gerekir. Çünkü yangın merdiveninin yapılacak alanın etüt çalışmaları ve projelendirmeleri titizlikle yürütülmelidir. Merdivenin yapımında kullanılacak malzemenin kalitesi de burada büyük önem arz etmektedir.

Yangın merdivenleri birçok insanın aynı anda tahliye işleminde kullanılacağı için yapımın da çok dikkatli olunması gerekir. Günümüzde firmalar arasından en güvenilir olanı tercih edilmeli maliyeti ucuza getirmek için büyük risklerin altına girmemek gereklidir. Çünkü insan canı her şeyin önünde gelir. Yangın merdivenleri itfaiye ekiplerinin de olmazsa olmaz en büyük enstrümanlarıdır. Şekil ve yapı itibariyle birçok çeşit yangın merdiveni mevcuttur. S şeklinde olan veya Z şeklinde olan merdivenler bunların enbilinenleridir. Kısacası canımız yanmadan önce canımız kadar önemli tedbirlerin başında gelen yangın merdiveni tedbirinin de işinde uzman kişiler tarafından alınması gerekir.