Güvenliğiniz Önceliğimiz

Yangın Merdiveni

Yangın Anında hızlı Tahliye İçin Hizmetinizdeyiz.

Z Tipi Yangın Merdiveni

Z Tipi Yangın Merdivenleri Otel, Eğitim Kurumları, Sağlık Merkezleri ve AVM lerde Başlıca Tercih Edilir. En Kullanışlı Merdivendir.

Dairesel Yangın Merdiveni

Dairesel Yangın Merdivenleri Eski Mevcut Binalarda Maksimum 9,50 mt, Ofis veya Daha az Çalışanı Olan Binalarda Tercih Edilir.

Düz Kollu Yangın Merdiveni

Düz Kollu Yangın Merdiveni, Dairesel Merdivenin Kullanılamayacağı Yerlerde Kullanılır. Dairesel ve Z Tipi Merdivene Göre Daha Az Yer Kaplar.

Yangın Merdiveni Çeşitleri

Z Tipi, Sahanlıklı, Dairesel Tip, Düz Kollu, Yatay Tip, Makaralı, Portatif Yangın Merdiveni Olarak Çeşitleri Vardır.

Yangın Merdiveni Zorunluluğu

2007 ve 2009 Yıllarında Bakanlar Kurulu Kararı İle Yangın Merdiveni Kullanmak Zorunlu Hale Getirilmiştir.

Yangın Merdiveni Yönetmeliği

Yönetmelik 2015 yılında Eklenen Yeni Maddelerle Şuandaki Yönetmelik Halini Almıştır.

İtfaiye Raporu

İtfaiye Raporu Alabilmek İçin, Yangın Merdiveninin Yönetmeliğe Uygun Olarak Yapılması Gerekmektedir.

Yangın Merdiveni Fiyatları

Fiyatlar Yapılacak Olan Merdiven Türüne, Kullanılan Malzemeye ve Binanın Yüksekliğine Göre Farklılık Göstermektedir.

Yangın Merdiveni Şartları

Yangın Merdiveninde Olması Gereken Şartlar Yönetmelikte Açık Bir Şekilde İfade Edilmiştir.

Blog Arşivi
Yüksek Yapılarda Yangın Merdiveni

Artan şehirleşme oranının her geçen yıl daha da fazlalaşması insanların kentsel yaşam gereklerine uygun olarak çok katlı adı verilen yerleşim alanlarını tercih etmelerine sebep oluşturmaktadır. Şehirleşmenin en önemli unsurlarından biri olan çok katlı binalarda ikamet etme yerleşim açısından kolaylıklar sunan bir unsur olmasına rağmen; güvenlik açısından varlığı tartışılan bir olgu durumundadır. Yüksekliği 10 katı geçen inşaların ortak adı olan yüksek yapı ülkemizde en çok nüfus yoğunluklarının yaşandığı İstanbul Ankara Antalya ve Mersin gibi şehirlerde oldukça fazla sayıda yer almaktadır.

Nüfus yoğunluğunun bir sonucu olarak kentleşme ile birlikte artış gösteren yüksek yapılarda konaklama ihtiyacı pek çok zümrenin yaşam standardını da belirler niteliktedir. Tüm bunların ortak sonucu olan ortak kullanım binaları ise; kullanımlarının beraberinde ortak güvenlik önlemlerinin de alınması zorunluluğunu doğurmaktadır. Ortak kullanım yapılarındaki söz konusu güvenlik önlemlerinin başında yer alan Yangın Merdivenleri yüksek yapılarda alınması zorunlu nitelikte olan güvenlik önlemlerinde ciddi özen gerektirmektedir. Benzer nitelikte; söz konusu güvenlik önlemlerinin başında yer alan Yangın Merdivenleri hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere; Yangından Korunma Yönetmeliklerinde oldukça özenle söz edilmiştir.

Doğal afetler arasında verdiği hasar ile ciddi önlemleri gerektiren yangınlar uğrattıkları maddi kayıplardan çok yangın bölgesinde meydana gelen doğa ve insan tahribatıyla daha çok zarara sebep olmaktadır. Toplu yaşam olarak da değerlendirilebilen çok katlı binalarda önlem amaçlı olarak Yangın Merdiveni; önceliğine yer verilmesinin yanı sıra; bina yerleşiminin ve yangın alanına ulaşımın da önlemler arasında bulundurulması gerekliliği yadsınmamalıdır. Yangın afetlerinde yanan yüksek katlı binalardan dışarıya tahliye amaçlı üretilmiş olan Yangın Merdiveni; insan yaşam kurtarılmasında hayati öneme sahiptir. Son derece ciddi anlamlar ifade eden hayati önem önceliği kişilerin güvenliği için küçük ama çok önemli bir adım niteliğindedir.

Yönetmelikler ile kullanımı bina yapım aşamasında kesinlikle zorunlu hale getirilmiş olan söz konusu yaşam kurtarıcı merdivenler günümüzde çeşitli firma ya da iş yerleri öncülüğünde de yapılabilmektedir. Ancak; güvenlik için büyük önem arz eden söz konusu inşalar için ise; güvenilir firmalar dışında yanlış imarda bulunan firmalar; güvenlik önlemi oluşturulmak istenirken kullanışsız ya da hatalı imarlarla oluşturulmuş merdivenler ile alınmak istenilen güvenliği tam tersi bir duruma dönüştürebilirler. Hayati önem arz eden söz konusu yaşam kurtarıcı merdivenlerin inşası güvenilmeyen kuruluşlara bırakılmamalıdır. İnsanların yaşamlarının değer bilinciyle oluşturulmuş olan İstanbul Yangın Merdiveni; Z tipi Kapalı tipi ve Dairesel olmak üzere üç çeşit olarak üretim yapmaktadır.

Aynı zamanda; hizmet sunulacak olan otellere apartmanlara alışveriş merkezlerine ve sitelere de yerinde inceleme yaparak hizmette bulunan İstanbul Yangın Merdiveni; yaptırılmak istenen söz konusu merdiven için binalara yapılara uygun merdiven tiplerini de belirleyerek çalışma göstermektedir. Söz konusu güvenilir firma dahilinde alınan hizmetlerde öncelikli olarak yapılan ekspertiz çalışmaları esnasında ücret ödenmemekle birlikte; sunulan hizmetler için de 5 yıl uygulama garantileri de rahatlıkla verilebilmektedir.

Toplu yaşamın en önemli güvenlik önlemlerinden olan söz konusu merdiven tercihleri kesinlikle güvenilir firma aracılığıyla yaptırılmalıdır. Yaşam için hayati öneme sahip olan güvenlik önlemleri güvenilir firma aracılığıyla gerçekleştirildiği takdirde hizmet garantilerinden rahatlıkla yararlanılabilinecektir. Yaşandığı takdirde büyük oranda can ve mal kayıplarına zarar vermesinin yanı sıra; doğal ve ekolojik yapının da bozulmasına yol açan yangınlardan en az zarara uğrayabilmek adına her şeyden önce yangın hakkında bilinçlenmeli ve yapı merdivenlerinde de güvenilir firma ile çalışma sağlanabilmelidir.

Yangın Merdiveni Can Kurtarır

Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyon olarak akademik tanımı yapılan yangınlar ülkemizde de özellikle yaz aylarında sıkça karşılaştığımız önemli bir doğal afet grubunu oluşturmaktadır. Kentleşmenin artmasıyla birlikte hızla önem kazanan çok katlı binalarda apartmanlarda oluşan yerleşimler tek katlı yapılara göre çok daha fazla önem arz eden güvenlik tedbirleri uygulamalarını da beraberinde getirmiş olmaktadır. Ortak kullanım olarak nitelendirilebilecek olan çok katlı binalarda yaşam her şeyden önce güvenli bir temele oturtulabilmeli ve büyük can ve mal kayıplarına neden olabilen doğal afetler arasındaki yangın olayları için de yeterince önlem ile donatılmış olmalıdır.

Çok katlı yerleşim alanları olarak adlandırılabilen bina okul hastane otel ya da apartmanların herhangi bir afet olayına karşı kesinlikle bulundurması gerekilen Yangın Merdiveni; yangın anında bina içerisinde mahsur kalan kazazedelerin en verimli ve hızlı bir biçimde dışarıya taşınabilmeleri için tasarlanmıştır. Güvenlik için oldukça büyük bir paya sahip olan ve kullanımı belediyelerce de zorunlu hale getirilmiş olan Yangın Merdiveni; kesinlikle güvenilir firmalar aracılığıyla temin edilmesi gereken bir önem de arz etmektedir. Örneğin söz konusu yaşam kurtarıcı nitelikteki ürünlere sahip olabilmek için güvenilir olmayan bir firma ile işbirliği yapıldığı takdirde yangın anında yaşam kurtarma etkinliği bulunması beklenen ürünlerin kullanışsız ve yararsız olduğu durumlarıyla karşılaşabilme riskleri oldukça fazladır. Bu nedenle de bu tür yararsız durumlarla karşılaşmamak adına her şeyden önce insan yaşamının ve sağlığının ilkesi önceliği bilinciyle çalışma sergileyen güvenilir firmadan yardım alınmalıdır.

Bunların yanı sıra; teşviklerle de getirilen zorunluluk dahilinde mutlaka bulundurulması gerekilen söz konusu merdivenler için bina yapılarına göre özel olarak tasarlanabilen z tipi acil çıkış merdiveni dairesel ve çift kollu olmak üzere birçok çeşitlilik ile hizmet sunmakla birlikte; Yangın Merdiveni Fiyatları konusunda da ekonomik nitelikler de barındırmaktadır. Söz konusu yaşam kurtarıcı güvenlik önlemlerinden olan merdivenler bina katlarına ve oluşturulacak tiplere göre fiyatlandırılmaktadırlar. Bina kat ölçümlerine göre belirlenen Yangın Merdiveni Fiyatları; insan güvenliğinin ve sağlığının hiçbir paha ile ölçülemeyeceği göz önünde bulundurulduğunda kat sayısına göre oluşturulan ekonomik boyutlarda karşımıza çıkmaktadır.

Yönetmelikler ile de zorunlu hale getirilmiş olan söz konusu merdivenlerin kullanımı daha az can ve mal kaybına uğrama yönünde atılmış olan önemli bir adımdır. Buradan yola çıkarak binalardaki yangın nedeniyle ölüm ve yaralanmaların miktar olarak fazla olmasını yeterince güvenlik önlemi alınmaması ile ilişkilendirebiliriz. Yangın güvenlik önlemleri arasında pasif olarak değerlendirilen güvenlik önlemlerinin başında; binanın kaçış yolları yangın bölmeleri yangın kesicileri ve duman tahliye bacaları sıralanabilmektedir. Bina yapım aşamasında özellikle dikkat edilmesi gerekilen bu sıralamalara söz konusu merdivenlerin bulundurulması zorunluluğunu da eklememiz gerekmektedir.

Bir binanın ya da yapının işlevselliğinin yeterince iyi olmasının yanı sıra her şeyden önce yeterli güvenlik donanımına sahip nitelikte olması gerekliliği kesinlikle unutulmamalıdır. Özellikle; hastane otel okul yurt gibi toplu yaşamı gerektiren yapılarda; güvenlik önlemleri son derece önemlidir. Özellikle toplu yaşam inşalarında oldukça önem arz eden yangın güvenlik önlemlerinin başında bina yapımında yatay ve dikey olarak inşa şekillerinin gerekliliğinin yanı sıra; tek ya da iki katlı çalışma ofislerinin yapımında da yangın bölmeleri oluşturulmasına mutlaka özen gösterilmelidir. En az zarar ve en uygun maliyet açısından mutlaka tercih edilmesi gereken güvenilir firma müşteri istek ve beklentileri ile de oluşturulmuş aktif faaliyetler sürdürmektedir.

Yangın Merdivenleri Hakkında Bilgi

Sizlere bu yazımızda günümüzde belediyeler tarafından hazırlanan yönetmelikler ile zorunlu hale getirilmiş ve mutlak suretle bulunması gereken yangın merdivenleri ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Biliyoruz ki insan ve can sağlığı hiç bir şeyden önemli değildir. Ancak yine istememize rağmen yangın gibi afetler ile karşılaşma durumu da söz konusu olabiliyor. İşte bu sebeple küçük – orta ve büyük işletmelerde hastanelerde okullarda devlet dairelerinde böylesine olumsuz bir durumla karşılaşıldığında hemen bina dışına tahliye yapılması için bu yangın merdiveni olması gerektiği zorunlu kılınmıştır. Böylece doğabilecek çok daha büyük felaketlerin önüne geçilmektedir. Yakın geçmişte bu tip yangınlarda acil çıkış merdivenlerinin ne kadar çok kişiyi hayatta tuttuğuna da bakabilirsiniz.

Tabi böyle bir merdiveni çalakalem yapmak mümkün değildir. Mutlak suretle en doğru ve uygun proje ile yola çıkmak gerekmektedir. Bunun için ise alanda öncü olan güvenilir ve profesyonel çalışanları ile hizmet etmeye devam eden bir firmayı tercih etmeniz gerekecektir. İşte biz bu konuda siz değerli müşterilerimize kusursuza yakın bir hizmet sunduğumuzu söylemek isteriz. Eğer siz de her konuda yasal bir şekilde ve yönetmeliğe uygun kriterler çerçevesinde bir merdivene sahip olmak istiyorsanız asla başka bir firmaya gerek duymayacağınızı belirtmek istiyoruz. Sizlere en sağlıklı ve güvenilir bir projeye imza atmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiğimizi de söylemek isteriz. Peki, projeyi gerçekleştirmek için izlenen aşamalar nelerdir? Şimdi gelin bu konuda siz değerli ziyaretçilerimize bilgi aktarmaya çalışalım.

Öncelikle uzman çalışanlarımın yangın merdivenleri uygulanacağı alana gelir. Projenin nereye uygulanmasının daha yararlı olacağı konusunda hemen bir ön etüt çalışmasına başlarlar. Burada esas baz alınan kriter en kısa sürede insanları bina dışına tahliye etmektir. Yangın ve acil çıkış kapılarının yeterli olup olmadığına bakarlar. Bunun haricinde mimar tarafından çizilmiş hazır bir projeyi de aynen uygulayabilirler. Yapılan tüm çalışmalar sonucunda ise yangın merdiveni için kullanılması en uygun malzemelerin kararı verilir. Burada önemli olan kriterler ise merdivenin bulunduğu adreste muhtemel kişi sayısı ve uygulanan binanın yüksekliğidir. Tüm bu fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonraki süreç uygulama aşamasını oluşturmaktadır.

Ancak bu noktada İstanbul yangın merdiveni etüt çalışmalarından sizin için ekstra bir ücret talep etmediğimizin de altını çizmek isteriz. En dayanıklı ürünler ile siz müşterilerimize her zaman uygun fiyat seçenekleri ile yardımcı olmaya çalıştığımızı da söyleyelim. Bunun yanında farklı ödeme opsiyonları ile de bütçenizi sarsmadan bu merdivenlere sahip olabileceğinizi belirtelim. Eğer sizde aklınızda hiç bir soru işareti kalmadan işlerinizi emanet edebileceğiniz bir şirket arıyorsanız alanında en çok ilgi gören adreste olduğunuzu da ifade etmekte yarar görüyoruz. Böylece zorunlu olan bu eksikliğinizi kısa sürede giderecek ve insan sağlığını koruma konusunda gerekli olan bu ihtiyacı güvenilir bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Siz de hemen İstanbul yangın merdiveni konusunda öncü olan sitemizi ziyaret edebilir ve bu konuda sizlere sunduğumuz tüm hizmetler ile alakalı detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmayı başarabilirsiniz. En uygun ve kaliteli projelere sahip olmak isteyenlerin ortak tercihi olan firmamız sizlere de yardımcı olmak için alanında profesyonel çalışanları ile hizmet sunmaya aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Sitemizin ana sayfasında yer alan iletişim numaralarından bizi arayabilir ön etüt çalışmaları için randevu talebinde bulunabilirsiniz. Başta İstanbul olmak üzere ülkenin dört bir yanına hizmet götürdüğümüzü de yazımızın sonunda söylemek isteriz. Sağlık dolu günler diliyoruz.

Kule Yangın Güvenlik Sistemleri Referanslarımız

Türkiye nin En Büyük Renferanslarına Sahip Yangın Güvenlik Firmasıyız.