Günümüzde bina kat sayılarının artması büyük iş merkezlerinin ve alışveriş merkezlerinin inşası çok yayın bir şekilde yapılmaktadır. Bu durumun getirdiği sonuçlardan biri olarak da olası felaketlere karşı tedbirler alınması gerekmiştir. Oluşacak her hangi bir yangın afetine karşı ise yangın merdivenleri belediyeler tarafından binalar için zorunlu hale getirilmiştir. Yangın afeti sırasında kaçış yolu olarak kullanılmak amaçlı inşa edilirler. Yangın merdivenleri inşasında her hangi bir yanıcı madde kullanılamaz ve en az yüz yirmi dakika dayanıklılık gerekmektedir.

Gelişen inşaat sektörü ile büyük şehir belediyeleri ve diğer belediyeler tarafından yönetmelik oluşturulmuştur. Binanın yapısına aldığı kişi sayısına göre değişen faktörler belirlenerek her binanın kendi yapısına uygun olarak yangın merdiveni inşa edilmesi gerekmektedir. Bina yapısının büyük olması yani iş merkezleri ya da alışveriş merkezleri gibi geniş alanlara sahip olması durumunda birden fazla yangın merdinevinin inşası gerekmektedir. Yönetmeliklerle zorunlu hale gelmesinden dolayı birçok firma kurulmuştur. Fakat kurulan bu firmaların bir kısmı amatör bir şekilde işlem yapmaktadırlar. Bu yüzden yangın merdiveni yapacak olan firmanın seçimi sırasında çok fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.

En küçük bir yanlış büyük kazalara ve kayıplara neden olabilmektedir. Merdiven inşasını yapan firmanın ekip çalışanlarının mutlaka çalıştığı konuda iyi bir eğitim almış olması gerekmektedir. Ayrıca belirli zaman aralıkları ile firma tarafından eğitimler verilmeli gelişen inşaat sektörü takip edilerek binaları yapıları öğrenilmelidir. Merdivenin inşasından önce firma mutlaka bir ekspertiz ile binayı incelemeli daha sonrasında ise merdiven inşasının nasıl ve kaç tane olacağına karar verilmelidir. Yapımdan önce bunların yapılması merdivenin hatasının yok denecek kadar aza indirmesini sağlar ve olası bir yangın afeti esnasında can kaybının büyük ölçülerde azalmasını sağlar.

İstanbul gibi büyük alışveriş merkezlerinin iş hanlarının ve çok katlı konutların bulunduğu şehirlerde ise daha fazla hayati önem taşımaktadır. İstanbul yangın merdiveni konusunda uzman bir ekip tarafından üretim yapılması gerekmektedir. Sunulan hizmet çerçevesinde İstanbul yangın merdiveni büyük şehrin belirtmiş olduğu yönetmeliğe bire bir uyarak gerçekleştirilmelidir. Günümüzde birçok firma yangın merdivenin yapımından önce bir ekspertiz hizmeti sunmaktadır ve bu hizmet büyük firmalar tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilmekte de ve raporun sonucu doğrultusunda ücret ve yapının şekline karar verilmektedir. Binaların yapısına bağlı olarak merdivenin bulunacağı konum belirlenmektedir. Binanın yüksekliği 2150 metreden kısa ise merdivenlerin inşası dışarıya yapıla bilmektedir. Bu uzunluğu geçen yerlerde ise dışa merdiven yapımına yönetmelikler gereğince izin verilmemektedir.

Merdivenler ‘Z’ merdiven ya da dairesel merdiven olarak üretilirler.  İtfaiye yönetmeliğine en uygun ve en çok tercih edilen merdiven tipi ise ‘Z’ merdiven şeklidir. Merdiven projelerinde ise merdivenin tipine uygulanacak olan alana göre karar verilir. Bu kadar hayati bir önem taşıyan yangın merdivenin inşası hiç bir şekilde profesyonel olmaya kişi ya da firmalara bırakılmamalıdır. Seçilecek olan firma olası bir aksaklık durumunda hemen müdahale yeteneğine ve donanımına sahip olmalıdır. Amatör ellere bırakılmış olan bir merdiven yapısı ile yangın afeti sırasında büyük hayati önem taşıyan insanların tahliye edilmesinde büyük sorunlarla karşılaşıla bilir. Üretim esnasında oluşmuş bir hata tahliye edilen insanların yangın esnasında daha büyük felaketlerle ve sorunlarla karşılaşmasına neden olabilir.

Merdivenin yapımından önce firmalar hakkında bilgiler edinmek sizin için faydalı olacağı gibi olası bir felaket esnasında kaybı en aza indirmenizi sağlar. Ayrıca merdiven inşasının yönetmeliklere uygun olarak yapıldığından emin olmanızı sağlayarak kendinizi daha güvende ve rahat hissetmenizi sağlar.