Yüksek Yapılarda Yangın Merdiveni

Yangın Merdiveni Yüksek Yapılarda Nasıl Yapılmalıdır

Artan şehirleşme oranının her geçen yıl daha da fazlalaşması insanların kentsel yaşam gereklerine uygun olarak çok katlı adı verilen yerleşim alanlarını tercih etmelerine sebep oluşturmaktadır. Şehirleşmenin en önemli unsurlarından biri olan çok katlı binalarda ikamet etme yerleşim açısından kolaylıklar sunan bir unsur olmasına rağmen; güvenlik açısından varlığı tartışılan bir olgu durumundadır. Yüksekliği 10 katı geçen inşaların ortak adı olan yüksek yapı ülkemizde en çok nüfus yoğunluklarının yaşandığı İstanbul, Ankara, Antalya ve Mersin gibi şehirlerde oldukça fazla sayıda yer almaktadır.

Nüfus yoğunluğunun bir sonucu olarak kentleşme ile birlikte artış gösteren yüksek yapılarda konaklama ihtiyacı pek çok zümrenin yaşam standardını da belirler niteliktedir. Tüm bunların ortak sonucu olan ortak kullanım binaları ise; kullanımlarının beraberinde ortak güvenlik önlemlerinin de alınması zorunluluğunu doğurmaktadır. Ortak kullanım yapılarındaki söz konusu güvenlik önlemlerinin başında yer alan Yangın Merdivenleri yüksek yapılarda alınması zorunlu nitelikte olan güvenlik önlemlerinde ciddi özen gerektirmektedir. Benzer nitelikte; söz konusu güvenlik önlemlerinin başında yer alan Yangın Merdivenleri hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere; Yangından Korunma Yönetmeliklerinde oldukça özenle söz edilmiştir.

Doğal afetler arasında verdiği hasar ile ciddi önlemleri gerektiren yangınlar uğrattıkları maddi kayıplardan çok yangın bölgesinde meydana gelen doğa ve insan tahribatıyla daha çok zarara sebep olmaktadır. Toplu yaşam olarak da değerlendirilebilen çok katlı binalarda önlem amaçlı olarak Yangın Merdiveni; önceliğine yer verilmesinin yanı sıra; bina yerleşiminin ve yangın alanına ulaşımın da önlemler arasında bulundurulması gerekliliği yadsınmamalıdır. Yangın afetlerinde yanan yüksek katlı binalardan dışarıya tahliye amaçlı üretilmiş olan Yangın Merdiveni; insan yaşam kurtarılmasında hayati öneme sahiptir. Son derece ciddi anlamlar ifade eden hayati önem önceliği kişilerin güvenliği için küçük ama çok önemli bir adım niteliğindedir.

Yönetmelikler ile kullanımı bina yapım aşamasında kesinlikle zorunlu hale getirilmiş olan söz konusu yaşam kurtarıcı merdivenler günümüzde çeşitli firma ya da iş yerleri öncülüğünde de yapılabilmektedir. Ancak; güvenlik için büyük önem arz eden söz konusu inşalar için ise; güvenilir firmalar dışında yanlış imarda bulunan firmalar; güvenlik önlemi oluşturulmak istenirken kullanışsız ya da hatalı imarlarla oluşturulmuş merdivenler ile alınmak istenilen güvenliği tam tersi bir duruma dönüştürebilirler. Hayati önem arz eden söz konusu yaşam kurtarıcı merdivenlerin inşası güvenilmeyen kuruluşlara bırakılmamalıdır. İnsanların yaşamlarının değer bilinciyle oluşturulmuş olan İstanbul Yangın Merdiveni; Z tipi Kapalı tipi ve Dairesel olmak üzere üç çeşit olarak üretim yapmaktadır.

Aynı zamanda; hizmet sunulacak olan otellere apartmanlara alışveriş merkezlerine ve sitelere de yerinde inceleme yaparak hizmette bulunan İstanbul Yangın Merdiveni; yaptırılmak istenen söz konusu merdiven için binalara yapılara uygun merdiven tiplerini de belirleyerek çalışma göstermektedir. Söz konusu güvenilir firma dahilinde alınan hizmetlerde öncelikli olarak yapılan ekspertiz çalışmaları esnasında ücret ödenmemekle birlikte; sunulan hizmetler için de 5 yıl uygulama garantileri de rahatlıkla verilebilmektedir.

Toplu yaşamın en önemli güvenlik önlemlerinden olan söz konusu merdiven tercihleri kesinlikle güvenilir firma aracılığıyla yaptırılmalıdır. Yaşam için hayati öneme sahip olan güvenlik önlemleri güvenilir firma aracılığıyla gerçekleştirildiği takdirde hizmet garantilerinden rahatlıkla yararlanabilecektir. Yaşandığı takdirde büyük oranda can ve mal kayıplarına zarar vermesinin yanı sıra; doğal ve ekolojik yapının da bozulmasına yol açan yangınlardan en az zarara uğrayabilmek adına her şeyden önce yangın hakkında bilinçlenmeli ve yapı merdivenlerinde de güvenilir firma ile çalışma sağlanabilmelidir.

Yüksek binalarda ve çok yüksek binalarda yangın merdiveni imalarına başlamadan önce bir yangın danışmanı yardımı ile yangın merdiveni projesi yangın yönetmeliğine uygun çizilmeli ve daha sonra uzman sertifikalı ustalar yardımı ile işe başlanmalıdır. Yangın merdiveni imalatları devam ederken ve biten yangın merdiveni mutlaka yangın danışmanı ve uzman statikten anlayan mühendis aracılığıyla kontrol edilmelidir. Yangın merdiveni konusunda uzman kadromuz daima sektöre yön vermişler ve başarılarımız devam etmektedir. Başarı Yangın olarak her zaman kurumsal kimliğimiz ile işlerimizi devam ettirmekteyiz.